1. Как се прави фактура (видео)
  2. Как се прави фактура с отстъпки
  3. Как се прави копие на фактура
  4. Как се прави фактура без ДДС
  5. Как се правят фактури на английски, френски и други езици
  6. Как се прави проформа фактура
  7. Как се създава ценова оферта
  8. Как се променят настройки
  9. Как се персонализира шаблон за фактура

1. Как се прави фактура

Видеото ви показва как да направите фактура само след няколко секунди (субтитри!):
1.1 Отидете на «Моите фактури» и изберете «Добави нова», ще трябва да попълните следващата форма:

Как се прави фактура

1.2 (Номер на фактура): Това поле генерира номер на фактурата автоматично, освен ако не искате да заложите друг номер.

1.3 (Дата на издаване): Дата, на която искате да издадете фактурата. Тази дата се генерира автоматично, освен ако не желаете да издадете с друга дата.

1.4 (Данъчно събитие): Дата на данъчно събитие

1.5 (Вид): Какъв е видът на Вашата фактура?

1.6 (Такса за забавяне): Ако планирате да налагате лихва на клиенти поради забавено плащане, можете да уточните процента на лихвата от общата сума.

1.7 (Референтен номер): Референтният номер е уникален номер на дадена поръчка или приложение и се използва за обозначаване и бързо намиране на тази поръчка.

1.8 (Бележки във фактурата): Ако имате някакви инструкции или информация, които искате да добавите във фактурата си, попълнете това поле и то ще се покаже по-долу. Например, основание за неначисляване ДДС: чл. 113, ал. 9, ЗДДС

1.9 (Текст на имейла): Нашата система за фактуриране Ви позволява да изпращате фактурите директно от нашия уебсайт. Моля, попълнете това поле, ако искате да въведете текст на Вашия имейл.

Трябва да въведете клиентските данни ръчно, ако списъкът е празен.

1.10.1 (Име на фирмата на клиента*): Името на Вашия клиент може да бъде въведено тук.

1.10.2 (ЕИК на клиента*): Регистрационен номер на фирмата, който ще бъде показан на фактурите.

1.10.3 (ДДС номер): Поле по избор за Данъчен/ДДС регистрационен номер, който ще се появява на фактурите Ви.

1.10.4 (Адрес на фирмата на клиента*): Адрес, който искате да посочите на фактурата.

1.10.5 (Пощенски код на фирмата на клиента): Пощенският код (известен в различните страни като ZIP код) е серия от букви и/или цифри.

1.10.6 (Клиентски имейл): Имейл адрес на клиента, на който ще бъде изпратен имейла.

Време е да добавите продукти, количество и цени към данните за клиента. Попълнете информацията за продуктите и натиснете бутона "Добавяне". Можете да добавите няколко продукта.

1.11.1 (Списък със стоки): Този раздел показва продуктите, които сте избрали от списъка с предварително въведени стоки.

1.11.2 (Добави стоки): Тук можете да промените името и цената на продукта. Също така е възможно да добавите количество за продукта, което ще бъде обобщено във Вашата фактура

1.11.3 (Моят бърз списък със стоки): Бърз списък на всички стоки. Кликнете върху всеки артикул, който искате да добавите във фактурата си.

1.12 Натиснете бутона "Запазване", когато продуктите се добавят и вашата фактура ще бъде готова. Можете да я изтеглите или изпратите на клиентите си в PDF/Excel/Word/HTML формати, да я редактирате или изтриете.

Пример за PDF фактура:

Пример за PDF фактура:


2. Как се прави фактура с отстъпки

Как се прави фактура с отстъпки

2.1 Отстъпката, която се прилага за всички продукти и услуги, посочени във фактурата, може да се добави като нормален продукт, като единствената разлика е, че цената трябва да бъде с отрицателна стойност. Например "Име": "Обща отстъпка", "Цена": "-100".

2.2 Отстъпка за конкретен продукт или услуга ще бъде направена, ако попълните полето за отстъпка със специфична стойност. Също така имате опция да изберете дали искате да имате директна отстъпка или процент от цената.

2.3 Възможно е да се комбинират и обща отстъпка, и специална отстъпка:

Пример на фактура с отстъпки:

фактура с отстъпки


3. Как се прави копие на фактура

Някои фактури имат подобни детайли. В този случай е по-удобно да се направи копие от фактурата и да се редактира нейния номер или продукти. Отворете секцията "Моите фактури", изберете фактура и натиснете иконата "копиране". В горната част на списъка ще се появи ново копие на фактурата.

как да копирате фактура

Можете да редактирате детайлите за фактурата, като кликнете върху иконата "редактиране".


4. Как се прави фактура без ДДС

За да правите фактури без ДДС, трябва да зададете стойност "ДДС" в настройките.

Как се прави фактура без ДДС


5. Как се правят фактури на английски, френски и други езици

Нашият софтуер поддържа широка гама от държави и езици. Можете да правите фактури на определен език за специфичните изисквания на дадена държава, ако регистрирате сметка на предпочитан език.

Как се правят фактури на английски, френски и други езици


6. Как се прави проформа фактура

За да създадете проформа фактура, трябва да изберете фактура «Тип» - Проформа фактура. Това може да се направи по време на процеса на формиране на фактурите.

Как се прави проформа фактура


7. Как се създава ценова оферта

Когато правите нова фактура или редактирате съществуваща, типа на фактурата трябва да бъде настроен на "Ценова оферта".

Как се създава ценова оферта8. Как се променят настройки

Кликнете върху "Моите настройки" от лявото меню. Има 6 раздела: Потребителски профил, Моите фирмени детайли, Платежни детайли, Имейл форматизация, Настройки на фактурите, Шаблони.

8.1 Потребителски профил:

Настройките на потребителския профил запазват данните за регистрацията на потребителите, които можете да промените по всяко време. Имейлът ще се използва както за известия, така и за доставка на фактури.

Потребителски профил - Настройки

8.2 Моите фирмени детайли:

- (Име на фирмата): Име на фирмата, което желаете да се показва на фактурите. Пример: Apple Inc.

- (Телефон): Въведете Вашия телефонен номер и код на зоната. Пример: +1(877) 888 1234.

- (Адрес*): Адрес, който искате да посочите на фактурата.

- (Пощенски код): Пощенският код (известен в различните страни като ZIP код) е серия от букви и/или цифри.

- (ЕИК*): Регистрационен номер на фирмата, който ще бъде показан на фактурите.Потребителски профил - Моите фирмени детайли

8.3 Платежни детайли:

- (Име на банка*): Името на Вашата банка, необходима информация, за да получавате банкови преводи. Пример: City Bank.

- (Банкова сметка(IBAN)*): Можете да изберете да въведете номера на сметката си или IBAN (европейски държави), това е необходима информация за получаване на банкови преводи.

- (SWIFT/BIC): Това поле е задължително за SWIFT или BIC код.

- (Банков адрес): Адресът на банката Ви трябва да бъде попълнен, за да получите банкови преводи. Той ще се появи във Вашите фактури.

- (Платежна опция 2): Ако искате да въведете вторичен или алтернативен начин на плащане във фактурата си, попълнете това поле. Пример: Paypal

- (Разплащателна сметка 2): Вашият вторичен или алтернативен идентификационен номер на опция за плащане. Пример: my@paypal.com

- (Платежна опция 3): Ако искате да въведете алтернативен метод за плащане във фактурата си, тогава попълнете това поле. Пример: Payoneer

- (Разплащателна сметка 3): Вашият алтернативен идентификационен номер на платежна опция. Example: my@payoneer.com

- (IBAN): Попълнете това поле, ако имате изисквате IBAN-а (международен номер на банкова сметка) да бъде във Вашите фактури.

- (ДДС номер): Поле по избор за Данъчен/ДДС регистрационен номер, който ще се появява на фактурите Ви.

- (ДДС(%)): Въведете размера на данъка/ДДС сумата в това поле.

- (Цените включват ДДС): Tази опция Ви позволява да добавяте ДДС към цените или да го прави прибавен вътре в цените.

- (Валута): Изберете валутата, в която планирате да фактурирате клиентите си.

- (Формат на датата): Форматът за дата, използван във Вашата страна. месец/ден/година (12/24/2016) е за САЩ, а ден.месец.година (24.12.2016) е за повечето европейски страни.Потребителски профил - Платежни детайли

8.4 Имейл форматизация

- (Текст на имейла): Нашата система за фактуриране Ви позволява да изпращате фактури директно от нашия уебсайт. Моля, попълнете това поле, ако искате да въведете текст на имейла.

- (Подпис в имейл): Нашата система за фактуриране Ви позволява да изпращате фактури директно от нашия уеб сайт. Моля, попълнете това поле, ако искате да въведете алтернативни данни за контакт, заглавия на работни места и имена на фирми в имейл подписа си.

Потребителски профил - Имейл форматизация

8.5 Настройки на фактурите

(Данъчно събитие (дни)): Предпочитаният период на данъчно събитие е текущата дата + броя дни, които въвеждате.

(Такса за забавяне по подразбиране): Ако възнамерявате да глобявате клиентите си за забавено плащане, можете да посочите процент на глобата от общата сума.

(Мярка по подразбиране): Можете да уточните име на мярката в това поле. Тя ще бъде показана в количественото поле на Вашите фактури. Например единици, литри, артикули и др..

(Форматиране на цени): Можете да изберете как да разделяте номерата в сумата.

(Лого(.jpg)): Кликнете върху бутона "Избор на файл", за да прегледате и качите фирменото лого, което ще се появи във фактурите Ви във формат .jpg. Уверете се, че разширението на файла е с малки букви, а не с главни букви.

Настройки на фактурите

8.6 Шаблони

Можете да избирате всеки шаблон, който искате за фактурите си. Има 4 общи формати: PDF (.pdf), HTML (.html), Excel (.xls), Word (.dotx). Също така е възможно да направите модификации или да качите свои собствени шаблони и да ги използвате.

Потребителски профил - Шаблони

9. Как се персонализира шаблон за фактура

За да персонализирате шаблона на фактурата за Excel/Word/PDF/HTML, трябва да изтеглите един от готовите шаблони на Excel/Word/PDF/HTML от списъка по-долуИма различни блокови секции, започващи с "${" и завършващи с "}" символи. Моля, не изтривайте не изтривайте тези блокове, освен ако не искате да видите информацията във фактурите. Можете да преместите блоковете и да поставите допълнителната информация, която искате да видите във фактурите си. Ако имате нужда от обяснения, свържете се с нас. Ще се радваме да Ви помогнем.

9.1. Добавете нови персонализирани параметри.

След добавяне на нови полета за въвеждане можете да добавяте нови параметри в шаблона за фактури (с изключение на модула за продукти). Трябва да напишете в шаблона за фактури, на мястото, където искате да добавите новия параметър, следващия текст: ${име на параметъра}. Например, ${test}, къде "test" е името на параметъра.

NB! За писане на символи $ {} е задължително да използвате като език на клавиаурата английски или просто да го копирате от шаблона.

Допълнителни полета за въвеждане

Как се персонализира шаблон за фактура

9.2. PDF/HTML:

1. Кликнете върху един от шаблоните, който искате да изберете. След като кликнете върху кода ще се появи по-долу в секция 2, променете го и натиснете бутона "Запиши

2. Редактирайте шаблона, както желаете, и натиснете бутона "Запиши". Текущият ви PDF шаблон:

9.3. Excel/Word:

1. Изберете и изтеглете един от шаблоните.

3. Редактирайте изтегления шаблон, както желаете, и го качете тук .xls/.dotx във файл разширението.

Създайте онлайн фактура