БЕЗПЛАТНИ БЛАНКИ ЗА ФАКТУРИ


1. PDF бланки за фактури
2. HTML бланки за фактури
3. Word бланки за фактури(.dotx,.doc)
4. Excel бланки за фактури(.xls)

1. PDF бланки за фактури:

образец за реквизити на фактура ОБРАЗЕЦ ЗА РЕКВИЗИТИ НА ФАКТУРА (pdf) образец на ценова оферта ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА (pdf) образец на кредитно известие ОБРАЗЕЦ НА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ (pdf) образец на дебитно известие ОБРАЗЕЦ НА ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ (pdf)

2. HTML бланки за фактури:

проформа фактура формуляр ПРОФОРМА ФАКТУРА ФОРМУЛЯР (html)

3. Word бланки за фактури(.dotx,.doc):

фактура образец ФАКТУРА ОБРАЗЕЦ (word) опростена фактура образец ОПРОСТЕНА ФАКТУРА ОБРАЗЕЦ (word) електронна фактура образец ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА ОБРАЗЕЦ (word) проформа фактура образец ПРОФОРМА ФАКТУРА ОБРАЗЕЦ (word) образец на английски за проформа фактура ОБРАЗЕЦ НА АНГЛИЙСКИ ЗА ПРОФОРМА ФАКТУРА (word) фактура на английски образец ФАКТУРА НА АНГЛИЙСКИ ОБРАЗЕЦ (word) инвойс фактура образец ИНВОЙС ФАКТУРА ОБРАЗЕЦ (word) данъчна фактура образец ДАНЪЧНА ФАКТУРА ОБРАЗЕЦ (word) фактура без ддс образец ФАКТУРА БЕЗ ДДС ОБРАЗЕЦ (word) инвойс фактура без ддс образец ИНВОЙС ФАКТУРА БЕЗ ДДС ОБРАЗЕЦ (word) проформа фактура на английски образец ПРОФОРМА ФАКТУРА НА АНГЛИЙСКИ ОБРАЗЕЦ (word) фактура по ддс образец ФАКТУРА ПО ДДС ОБРАЗЕЦ (word) издаване на фактура на чуждестранна фирма образец ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА НА ЧУЖДЕСТРАННА ФИРМА ОБРАЗЕЦ (word) фактура на физическо лице образец ФАКТУРА НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ОБРАЗЕЦ (word) попълване на фактура образец ПОПЪЛВАНЕ НА ФАКТУРА ОБРАЗЕЦ (word)

4. Excel бланки за фактури(.xls):

бланка за фактура БЛАНКА ЗА ФАКТУРА (excel) бланка за опростена фактура БЛАНКА ЗА ОПРОСТЕНА ФАКТУРА (excel) бланка за електронна фактура БЛАНКА ЗА ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА (excel) бланка за проформа фактура БЛАНКА ЗА ПРОФОРМА ФАКТУРА (excel) бланка на английски за проформа фактура БЛАНКА НА АНГЛИЙСКИ ЗА ПРОФОРМА ФАКТУРА (excel) бланка за фактура на английски БЛАНКА ЗА ФАКТУРА НА АНГЛИЙСКИ (excel) бланка за инвойс фактура БЛАНКА ЗА ИНВОЙС ФАКТУРА (excel) бланка за опис към фактура БЛАНКА ЗА ОПИС КЪМ ФАКТУРА (excel) бланка на данъчна фактура БЛАНКА НА ДАНЪЧНА ФАКТУРА (excel) бланка за фактура без ддс БЛАНКА ЗА ФАКТУРА БЕЗ ДДС (excel) бланка за инвойс фактура без ддс БЛАНКА ЗА ИНВОЙС ФАКТУРА БЕЗ ДДС (excel) бланка за проформа фактура на английски БЛАНКА ЗА ПРОФОРМА ФАКТУРА НА АНГЛИЙСКИ (excel) бланка за фактура по ддс БЛАНКА ЗА ФАКТУРА ПО ДДС (excel)


1. PDF бланки за фактури
2. HTML бланки за фактури
3. Word бланки за фактури(.dotx,.doc)
4. Excel бланки за фактури(.xls)