Fakturert til:

[Klientens firmanavn]
[Firmaadresse]
Org. nr.: [Organisasjonsnr.]
Deres ref.: [Referanse]
Fakturadato: 15.08.2021
Forfallsdato: 29.08.2021
Fakturanr. 158
Beskrivelse Antall Pris Sum
mitt produkt 3 3 100,00 9 300,00
min tjeneste 1 6 200,00 6 200,00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Sum 15 500,00 kr
MVA(25%) 3 875,00 kr
Sum å betale 19 375,00 kr
[Firmanavn]
Org. nr.: [Organisasjonsnr]
Foretaksregisteret
Vår ref.: [Vår referanse]
[Addresse]
Telefon: [Telefon]
[Navn på bank]
[IBAN]
SWIFT/BIC: [SWIFT/BIC]
KID: [KID]