Faktura till:

[Kundens företagsnamn]
[Kundens företagsadress]
Org. nr.: [Kundens organisationsnummer]
Momsreg. nr.: [Kundens momsregistreringsnummer]
Er referens: [Referens]
Fakturadatum: 2020-08-21
Förfallodatum: 2020-09-04
Betalningsvillkor: 14 dagar
Dröjsmålsränta: 5%
Kreditfaktura # 2
Benämning Antal À-pris Belopp
Testprodukt 1 -7 421,00 -7 421,00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Belopp -7 421,00 kr
Moms(25.00%) 1 855,25 kr
Totalt -9 276,25 kr
[Företagsnamn]
Org. nr.: [Organisationsnummer]
Momsreg. nr.: [Momsregistreringsnummer]
Godkänd för F-skatt
Vår referens: [Vår referens]
[Address]
Telefon: [Telefon]
[Banknamn]
[IBAN]
SWIFT/BIC: [SWIFT/BIC]
Bankgiro: [bankgiro]
Swish: [swish]