Odberateľ:

[Názov zákazníka]
[Adresa spoločnosti zákazníka]
IČO: [IČO spoločnosti zákazníka]
DIČ: [DIČ zákazníka]
IČ DPH: [IČ DPH zákazníka]
Dátum vystavenia: 23.11.2021
Dátum splatnosti: 7.12.2021
Dátum dodania: 25.11.2021
Faktúra č. 357
Názov Počet Jedn. cena Celkom
môj produkt 4 110,00 440,00
moje služby 1 220,00 220,00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Celkom 660,00 €
DPH(20%) 132,00 €
Celkom k úhrade 792,00 €
[Názov spoločnosti]
IČO: [IČO]
DIČ: [DIČ]
IČ DPH: [IČ DPH]
[Adresa]
Tel. č.: [Telefónne číslo]
[Názov banky]
[Číslo bankového účtu]
SWIFT/BIC: [SWIFT/BIC]
Forma úhrady: bankový prevod
Variabilný symbol: 357